Reference

Přístupový systém Edupartner byl navržen na základě dlouholetých zkušeností naší společnosti a požadavků většiny základních nebo středních škol.  Zvláštní důraz byl kladen na spolehlivost, moderní vzhled, logické řešení přístupového programu a jednoduché intuitivní ovládání. Profesionální přístupový systém obsahuje celou řadu uživatelsky příjemných funkcí jako je docházkový systém, informační systém pro rodiče, automatické zápisy do třídních knih a mnoho dalších.

Docházkový systém pro zaměstnance

Ukončete sledování docházky zastaralou formou pomocí knihy docházek a přejděte na nejnovější spolehlivou technologii 21. století. Systém obsahuj dva snímače umožňující rozlišení příchodu a odchodu, což je základní podmínkou kvalitního výstupu pro docházkový systém nebo třídní knihy. Dva snímače především poskytují přesné informace o skutečné přítomnosti osob ve škole. Na základě průchodů, které si zaměstnanec označí, systém automaticky spočítá přesně odpracovanou dobu strávenou na pracovišti s možností exportu dat.

rukavpravo

Snímač ID MINI je svým elegantním a miniaturním provedením určen zejména pro přístupové systémy. Ve spojení s řídicí jednotkou poskytne maximální komfort, nenápadnost a bezpečí. Snímač nemá žádnou paměť (ta je instalovaná v řídicí jednotce) a slouží výhradně k identifikaci čipu, ovládání a signalizaci LED diody s vestavěnou zvukovou signalizací.

Další uživatelsky příjemnou funkcí je možnost integrace do systému škol (např. IS BAKALÁŘI, EDOOKIT, EDUPAGE…).

Samotná instalace přístupového systému je velmi rychlá a čistá (s minimem vrtání, sekání nebo rozsáhlé kabeláže).

Pokud již čipy máte, zajistíme jejich funkčnost na našich snímacích zařízeních. Stejně tak v případě ISIC nebo ODIS karet.

KartaISIC_2010_univerzita_3D

VYŘEŠILI JSME

 • Evidenci pronájmů tělocvičny, smluvní doby (podklady pro fakturace aj.)
 • Evidenci přítomnosti včetně odloučených pracovišť, pozdních příchodů
 • Organizaci vstupu podle provozních potřeb (vstup v době voleb, hudební nebo jazyková výuka, družiny, MŠ, DM)
 • Kontrolovaný vstup do šaten, počítačových učeben, jídelen, domovů
 • Uzavření dveří v souladu s požárním preventistou (evidovaný odchod)
 • Systém nahradil mnoho klíčů jednou kartou
 • Nápomoc při zastřežení školy bezpečnostním systémem
 • Zaopatření proti možnosti svévolného opuštění areálu školky v Ostravě Kpt. Vajdy. Jedná se o školu pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami

UČITELÉ, PERSONÁL OSTATNÍ

 • Usnadnění práce (automatický zápis do třídních knih)
 • Na každém snímači je zajištěn 100% zápis do docházkové knihy
 • Přístup pro dodavatele (příjem potravin)
 • Rychlý přehled přítomnosti osob pro recepční službu
 • Pohodlný vstup do budovy prostřednictvím čipu
 • Okamžitá podpora systému, nastavení

SNÍMAČE ŽÁCI

 • Zvládne 35 dětí za minutu
 • Nevznikají zde prostoje
 • Umí řešit nedůsledné čipování
 • V případě nálezů klíčů lze ihned identifikovat jejich majitele
 • Zodpovědnější příchody žáků (dochvilnost)

RODIČE

 • Komfortní vstup pro autorizované osoby, které tak nebudou zatížení neustále řešit autorizovaný vstup přes zvonkové tablo
 • Informuje rodiče o příchodech/odchodech dětí  (v době nepřízni počasí, pozdních spojů, odchodů z kroužků, domova mládeže apod.)

ZAJISTILI JSME

 • Náhradu starších nespolehlivých zvonkových tabel
 • Optimalizaci nákladů spojených se stravovacím systémem
 • Úspora nákladů (ovládáním výtahů)
 • Ovládání závor
 • Vstup pomocí městských karet ODIS, ISIC, ITIC, stávajících čipů
 • Nadřazená zóna v tělocvičně (v dané časové zóně, která je nastavena na snímači neumožňuje projít dětem, dokud snímač neodblokuje pověřená osoba).
 • Rezervační systém pro tělocvičny a další
 • Nabídneme identifikační čipy za výhodných podmínek

Pomocí čipů může být vše automatické, pouze nastavíme časové zóny přístupy jednotlivých osob podle organizace vstupu (např. vstup žáci, zaměstnanci, popřípadě rodiče, hudební nebo jazyková nauka, vstup v době voleb, organizace vstupu do družin apod.)

Například u žáků nastavujeme přístupy do budovy od 7:30 do 8:00. Pokud žák přijde pozdě, systém ho nepustí, zaznamená pozdní příchod a musí tak použít zvonkové tablo.

Standardně náš technik napomáhá nastavit systém na základě procesu pohybu jednotlivých osob.

Může se tak jednat i o nastavení složek v rámci pronájmu tělocvičny, kdy se nastaví platnost období smlouvy. Jakmile je ukončena, je uživatel donucen projednat nové období, jelikož mu přestane fungovat čip.

Přístupový systém ředitelé obecně shledávají prospěšným především v rámci hlavního vstupu, kde by mohl být zajištěn pohodlný vstup pro autorizované osoby, které tak nebudou zatížení neustále řešit autorizovaný vstup přes zvonkové tablo.

Globálně systém plně nahrazuje klíče.

Společnost IDPartner – systémy identifikace s.r.o. poskytuje komplexní služby ve všech oblastech identifikačních technologií, kde všechny systémy i aplikace vlastními prostředky vyvíjí, vyrábí, instaluje a servisuje po celém území České i Slovenské republiky. 

 

Pokud máte zájem dozvědět se více, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 739 316 285, kde bychom Vám rádi osobně představili možnost naší vzájemné spolupráce.