Přínosy

Jaké výhody ocenili na jiných školách?

 • Reprezentativní a bezpečný vstup
 • Nabídka je koncipována s možností využít čipy EM Marine, Mifare, ISIC, ITIC karet, stávajících čipů na stravování,  Pražská lítačka, Opuscard, ČD IN KARTA a mnoho dalších
 • Automatické nahrání osob z informačního systému školy
 • Okamžitá zákaznická podpora
 • Záznam o příchodu či odchodu žáka se automaticky stáhne a propíše do třídnice (učiteli stále zůstává možnost přenastavit záznam). Učitelé tak již nemusí do systému zbytečně vkládat údaje o absenci žáků. Vše se děje bez jejich účasti automaticky a oni pouze kontrolují, zda jsou ve třídě přítomni skutečně všichni žáci, jež mají vyznačenou přítomnost
 • Možnost nastavení systému tak, aby jednotlivé skupiny osob mohli vstupovat do budovy školy v různé časy, v různé dny (skupin osob s různými časy a dny přístupu je cca 6-8 – např. žáci 7- 16 h pondělí – pátek, zaměstnanci 6- 18 h pondělí – pátek, vedení školy 0 – 24 h, pondělí – neděle, trenéři 14- 17 h pondělí – pátek, cizí strávníci 11- 12 h pondělí – pátek, rodiče dětí v MŠ 6- 18 h pondělí – pátek, zásobování školní jídelny – jen brána pondělí – pátek 6 – 14 h, …)
 • Jednoduché nastavení, které umožní např. v době prázdnin omezit vstup určitým skupinám osob
 • Snadná možnost ověření přítomných/nepřítomných osob v budově školy včetně odloučených pracovišť
 • Možnost nastavení systému tak, aby jednotlivé skupiny osob měly oprávněný vstup pouze určitými dveřmi (např. žáci jen hlavními dveřmi, zaměstnanci všemi dveřmi, trenéři jen dveřmi ve sport. areálu)
 • Možnost tzv zóny trvalého otevření, která se na jiných školách využívá za účel vstupu do prostor bez nutnosti identifikace (dny otevřených dveří, volby apod.) Na konci úseku jsou dveře automaticky uzavřeny.
 • Evidenci pronájmů tělocvičny, smluvní doby (podklady pro fakturace aj.)
 • Nadřazená zóna v tělocvičně (v dané časové zóně, která je nastavena na snímači neumožňuje projít dětem, dokud snímač neodblokuje pověřená osoba).
 • Autorizovaný přístup do budovy
 • Nahrazuje zastaralou formu zápisu do knihy docházek (prostřednictvím identifikace je zajištěn 100% zápis do docházkové knihy – automatickém zápis na KAŽDÉM VSTUPU)
 • Vyhodnocování pozdních příchodů
 • Snadný přehled o přítomnosti osob
 • Statistika o době pobytu ¨
 • Zodpovědnější příchod studentů/žáků do školy
 • Systém umí vyhodnocovat nedůsledné označování uživatelů
 • Umožňuje maximální průchodnost osob
 • Vyhodnocování první a poslední osoby v objektu
 • Nápomoc při zastřežení školy bezpečnostním systémem
 • Práce s programem odkudkoliv (přes mobil, tablet, nebo přes počítač)
 • Implementací PS eliminujeme problematiku ztráty klíčů.
 • Informační systém pro rodiče o příchodech/odchodech
 • Zálohování systému pro případ výpadku el. proudu

Další výhodou je zjištění celkové přítomnosti osob ve  škole při zastřežení školy bezpečnostním systémem. Pomůcka je mimo jiné vhodná např. při evakuaci osob.
Implementací PS eliminujeme problematiku ztráty klíčů. Systém plně nahrazuje klasické klíče, které je
možné duplikovat. Klíčenku nebo kartu duplikovat nelze. Pokud je čip ztracen, správce identifikační číslo klíčenky (karty) smaže. Vymazáním identifikačního čísla z databáze klíčenku (kartu) deaktivujeme.

Profesionální přístupový systém obsahuje celou řadu uživatelsky příjemných funkcí jako je

Docházkový systém pro zaměstnance

docházka zaměstnanců MŠ KRÁTKÁ

Informační systém pro rodiče

funkce_foto

Automatické zápisy do třídních knih (Školaonline, Bakaláři, Edookit, Edupage)

 Bakaláři

Vstup vyhrazeném čase, přístupy do budovy dle rolí, tříd, skupin, přehledy a statistiky přístupů a mnoho dalších.

skupiny nastavení

Zabezpečte i další prostory:
Vstup do učebny s drahým zařízením, laboratoře, tělocvičny, díly apod.

Pokud máte zájem dozvědět se více, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 739 316 285, kde bychom Vám rádi osobně představili možnost naší vzájemné spolupráce.