Přístupový systém

Představuje jednoduchý a bezstarostný způsob kontroly dětí, zda se vyskytují na místě, kde mají být, a že na místo určení dorazily v pořádku.

Základní úlohou  je přesná evidence příchodů a odchodů žáků z prostor školy s tím, že rodiče mají tyto informace jednoduše k dispozici on-line. Každý žák při příchodu a odchodu přiloží svůj osobní čip ke čtecímu zařízení. Tuto událost o příchodu a odchodu systém zaznamená a automaticky odešle zprávu rodičům a vedení školy v reálném čase.

Integrace do systému škol IS BAKALÁŘI, Škola Online, EDOOKIT, EDUPAGE

Neobávejte se nečekaných situací, jako je pohyb cizích po škole nebo ztrát klíčů

Mějte pod dohledem příchody a odchody svých žáků a zaměstnanců

Nabídněte rodičům zajímavý a užitečný nástroj

Neztrácejte čas zápisy do třídních knih

Prostřednictvím naší nabídky obdržíte nástroj, se kterým to jednoduše zvládnete!!!

Profesionální přístupový systém

Systém EduPartner byl navržen na míru pro školy na základě našich dlouholetých zkušeností na trhu.  Zvláštní důraz byl kladen na spolehlivost, moderní vzhled, logické řešení přístupového programu a jednoduché intuitivní ovládání.

Profesionální přístupový systém obsahuje celou řadu uživatelsky příjemných funkcí jako je docházkový systém, informační systém pro rodiče, automatické zápisy do třídních knih a mnoho dalších.

Základní sledování průchodů jednotlivých rolí, učitel, žák, personál

na obrázku lze vidět příznak neznámá karta (žák použil cizí čip a nebyl vpuštěn)

průchod žáka mimo nastavenou zónu a nebyl vpuštěn

lze nastavit celou řadu sledovacích parametrů, popřípadě rychle vygenerovat záporné identifikace)

 

průchody

Jak systém funguje v praxi?

Aktualizace uživatelů, jednoduché přidávání a odebírání čipů, nebo řízení a ovládání jednotlivých dveří (časové zóny) je realizováno přihlášením správce do systému přes internet. 

 

Oproti přístupům, které jsou určeny primárně pro firemní sektory (přístup dle střediska, pozice, skupiny) je náš systém speciálně navržený do školního prostředí s nastavením různých variant přístupových práv dle rolí učitel, ředitel, personál, pronájem tělocvičny apod. 

Základní nastavení včetně konfigurace zajišťujeme. Vaší úlohou je pouze návrh organizace provozu, ostatní je na nás, včetně zavedení osob do databáze.

Produkt je připraven na použití v rámci zabezpečeného protokolu HTTPS, jenž slouží pro bezpečný přenos dat mezi webovým prohlížečem a webovým serverem. V rámci GDPR prohlašujeme, že žádným dalším či jiným způsobem chráněná osobní data hromadně ani jednotlivě nezpracováváme.

Dva snímače pro jeden vstup nejsou podmínkou. Na řídící centrálu lze zapojit i jeden snímač pro otevírání dveří – příchod. Praktičtější je však instalace dvou snímačů pro možnost sledování přítomnosti osob. Pokud je na vstupu instalovaný pouze jeden snímač, neumí rozpoznat, zda osoba přišla nebo odešla. Dva snímače jsou vhodné pro sledování docházky od -do (hrubá přítomnost ve škole).

Nabízí se i možnost připojení více než dvou příchodových snímačů v případě, chcete-li urychlit odbavení osob při identifikaci.

Vyhodnocení čipů je velmi rychlé a zvládne přístup 350 dětí do deseti minut.

Systém sleduje příchody a odchody žáků, informuje učitele online přes webové rozhraní a rodiče skrze aplikaci, webové rozhraní nebo SMS.

Jednoduše lze sledovat přítomnost jednotlivých osob, včetně odloučených pracovišť

Ve vyhledávači osob zadáme (například z mobilního zařízení) jméno vyhledávané osoby a zjistíme, zda je osoba přítomna na pracovišti.

Pokud je pole zelené, je osoba přítomna.

Přístupový systém je po boku vrátné služby dalším účinným opatřením k eliminaci pohybu nežádoucích osob.

Služba na vrátnici je často dotazována na přítomnost osob ve škole. V systému jednoduše zjistí, zda vyhledávaná osoba je přítomna.

Náhrada klíčů a pronájmy tělocvičny

Implementací PS eliminujeme problematiku ztráty klíčů. Systém plně nahrazuje klasické klíče, které je možné duplikovat. Klíčenku nebo kartu duplikovat nelze. Pokud je čip ztracen, správce identifikační číslo klíčenky (karty) smaže. Vymazáním identifikačního čísla z databáze klíčenku (kartu) deaktivujeme.

Prostřednictvím PS můžete vyřešit i pronájem tělocvičny. Návštěvy tělocvičny budou přicházet a odcházet v přesně definovaném čase. Jako bonus získáte kontrolu, které osoby v tělocvičně skutečně byly (v případě poškození zařízení nebo jiných případů).

 

Snadný přehled a nastavení

Přehledné podklady pro fakturace

Implementací systému eliminujete problematiku ztrát klíčů, návštěv mimo dohodnuté termíny apod.

Návštěvy tělocvičny budou přicházet a odcházet v přesně definovaném čase (přístupové časové zóny)

Získáte kontrolu, které osoby v tělocvičně skutečně byly (v případě poškození zařízení nebo jiných případů)

Docházkový systém pro zaměstnance

Ukončete sledování docházky zastaralou formou pomocí knihy docházek a přejděte
na nejnovější spolehlivou technologii 21. století. Systém obsahuje dva snímače umožňující rozlišení
příchodu a odchodu, což je základní podmínkou kvalitního výstupu pro docházkový systém nebo třídní knihy. Dva snímače především poskytují přesné informace o skutečné přítomnosti osob ve škole. Na základě průchodů, které si zaměstnanec označí, systém automaticky spočítá přesně odpracovanou dobu strávenou na pracovišti s možností exportu dat.

Na základě průchodů zaměstnanců vytvoříme docházku.

Docházku je možno použít na základě povinného předškolního vzdělávání, kde je zapotřebí zahájit neprodleně docházku dětí do mateřské školy.

Import osob

Hladký průběh zakázky zajišťuje celkový tým o pěti lidech, který má za úkol zajistit profesionální servis, tak abyste měli co nejméně starostí se zahájením provozu. Čili veškeré nahrání osob do systému a základní nastavení systému zajišťujeme.

Jaké výhody ocenili na jiných školách?

 • Reprezentativní a bezpečný vstup
 • Autorizovaný přístup do budovy
 • Docházkový systém pro zaměstnance ZDARMA
 • Zodpovědnější příchod studentů/žáků do školy
 • Systém umí vyhodnocovat nedůsledné označování uživatelů
 • Umožňuje maximální průchodnost osob
 • Posílí kvalitu docházky a zlepší dochvilnost
 • Nástroj pro vyhledávání přítomnosti osob
 • Vyhodnocování první a poslední osoby v objektu
 • Nápomoc při zastřežení školy bezpečnostním systémem
 • Vstup ve vyhrazeném čase (přístupové časové zóny)
 • Kantoři ocení automatické zápisy do třídních knih
 • Nastavení kdo, kdy a kam smí chodit, přehledy, statistiky
 • Vyhodnocování pozdních příchodů
 • Snadný přehled o přítomnosti osob
 • Statistika o době pobytu
 • Zajímavý a užitečný informační nástroj pro rodiče za pouhých 15 Kč měsíčně

rukavpravo

 

★ vyhodnocení čipu je rychlé / 0,25 ms

★ umožňuje maximální průchodnost osob

Zajišťujeme nabídku turniketů

DSC00343

Leták ke stažení:

Bezpečně do školy